Huurverhogingen stoppen: Hier zitten ook nadelen aan voor huurders!

hui 1jpg

Meerdere huurverhogingen zijn door kantonrechters verworpen wegens vermeende strijdigheid met Europese wetgeving.

Voor verhuurders van vrije sectorwoningen kunnen de financiële gevolgen aanzienlijk zijn, gezien de mogelijke miljardenstrop die zij vrezen. Maar wat betekent dit voor huurders?

De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) wijst op mogelijke consequenties van deze gerechtelijke beslissingen.

Volgens de bestaande regelgeving mogen verhuurders de huren jaarlijks verhogen met de inflatie, plus een optionele toeslag.

Echter, deze toeslag is niet verplicht, wat volgens kantonrechters leidt tot onduidelijke verschillen in huurverhogingen, wat mogelijk in strijd is met Europese regelgeving.

Dit zou kunnen resulteren in terugbetalingen aan veel huurders, maar deze situatie is nog niet definitief afgerond. Verhuurders hebben beroep aangetekend en de Hoge Raad zal de komende maanden het vraagstuk van huurverhogingen onderzoeken.

Als de Hoge Raad een oordeel velt in het voordeel van huurders, kunnen verhuurders mogelijk miljarden euro’s moeten terugbetalen als ze volledig verliezen. Het bedrag kan oplopen tot 6,4 miljard euro.

In het geval dat de inflatiecorrectie gehandhaafd blijft maar de extra toeslag niet, kan de schade oplopen tot 1,7 miljard euro.

Bovendien kan het verbod op toekomstige huurverhogingen tot 2040 leiden tot een verlies van 87,4 miljard euro aan mogelijke huurinkomsten.

Kijkers Steenrijk, Straatarm woedend: ‘Deze jongen staat op de site van Radar!’

De IVBN stelt dat dit zou kunnen resulteren in een daling van 24 tot 40 procent in de totale waarde van Nederlandse huurwoningen in de vrije sector.

Ondanks dat de uitspraken gunstig lijken voor huurders, waarschuwt IVBN-directeur Judith Norbart voor mogelijke negatieve consequenties voor de maatschappij.

“Een mogelijke vernietiging van het huurverhogingsbeding kan resulteren in terughoudendheid bij maatschappelijke kapitaalverstrekkers, die essentieel zijn voor de realisatie van bijna 1 miljoen nieuwe woningen.”

De IVBN voorziet aanzienlijke problemen als verhuurders daadwerkelijk miljarden moeten terugbetalen. “Dit zal leiden tot liquiditeitsproblemen bij verhuurders en aanzienlijke schade voor pensioendeelnemers,” aldus de IVBN.

“Een afname in nieuwbouw zal het gevolg zijn van verminderd investeringskapitaal, en dit zal resulteren in aanzienlijke stijgingen van markthuren, wat de scheefgroei op de woningmarkt verder zal versterken.”

1. Uitspraak rechters lijkt voordelig maar toch een waarschuwing!
2. Soms lijkt iets te mooi om waar te zijn.
3. Deze streep zorgt toch voor een bittere nasmaak…
4. Waar we alleen even geen rekening mee houden…
5. Ook hier zitten behoorlijke haken en ogen aan vast!

author avatar
Mischa P.
Hoi. Ik ben Mischa P., altijd nieuwsgierig en vol vragen. Als onderzoeksjournalist duik ik diep in elk verhaal, op zoek naar de naakte waarheid. Dit artikel? Een klein stukje van mijn wereld, recht uit het hart.
Scroll naar boven