Bizarre motie: Partij van Pieter Omtzigt wil op deze plekken een rookvrije omgeving!

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

De NSC-partij, aangevoerd door Pieter Omtzigt, zet zich in Nederland in voor een rookvrije omgeving.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

Als de op één na grootste politieke groepering van het land, pleit NSC voor een rookverbod in speeltuinen, pretparken en auto’s, vooral als er kinderen aanwezig zijn.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

Dit initiatief wordt geleid door Kamerlid Pieter Omtzigt en krijgt veel aandacht.De indiener van de motie om deze veranderingen te bewerkstelligen is Daniëlle Jansen.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

Recente statistieken onthullen dat 18,9% van de Nederlandse bevolking dagelijks ro0kt, hoewel dit percentage jaarlijks afneemt, volgens het Trimbos-instituut.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

De NSC streeft ernaar om deze groep r0kers te ontmoedigen en r0ken meer en meer te stigmatiseren.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

Daniëlle Jansen zet zich in voor het verbod op r0ken in auto’s, vooral wanneer kinderen meerijden. Sommige partijen, zoals de PVV en BBB, bekritiseren dit voorstel.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

Fleur Agema van de PVV maakt zich zorgen over de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, terwijl BBB-leider Caroline van der Plas, zelf r0ker, vreest dat dit slechts een eerste stap is naar verdere beperkingen, zoals een mogelijk ro0kverbod.Thuis zijn kinderen aanwezig.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

Rokers worden financieel al geconfronteerd met stijgende kosten voor sigaretten, met opnieuw een prijsstijging per 1 januari.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

Zowel het CDA als NSC overwegen hogere accijnzen op sigaretten als mogelijke maatregel om het roken verder te ontmoedigen.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

In de Nederlandse politiek blijft dit beleid en de voorgestelde maatregelen een onderwerp van debat.

Scroll naar boven