Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

Onder leiding van Pieter Omtzigt zet de NSC-partij zich in voor een rookvrije omgeving in Nederland.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

Deze politieke groepering, de op één na grootste van het land, pleit voor een rookverbod in speeltuinen, pretparken en auto’s, vooral wanneer er kinderen aanwezig zijn.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

Kamerlid Daniëlle Jansen leidt dit initiatief en heeft een motie ingediend om deze veranderingen te bewerkstelligen.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

Uit recente statistieken van het Trimbos-instituut blijkt dat 18,9% van de Nederlandse bevolking dagelijks rookt, hoewel dit percentage jaarlijks afneemt.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

De NSC heeft als doel om het roken te ontmoedigen en steeds meer te stigmatiseren.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

Daniëlle Jansen zet zich in voor het verbod op roken in auto’s, vooral wanneer er kinderen meerijden. Dit voorstel wordt bekritiseerd door sommige partijen, zoals de PVV en BBB.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

Fleur Agema van de PVV maakt zich zorgen over de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. BBB-leider Caroline van der Plas, zelf roker, vreest dat dit slechts een eerste stap is naar verdere beperkingen, zoals een mogelijk rookverbod thuis in aanwezigheid van kinderen.


Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

Op financieel gebied worden rokers al geconfronteerd met stijgende kosten voor sigaretten, en met nog een

Prijsstijging vanaf 1 januari.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

Zowel het CDA als NSC overwegen hogere accijnzen op sigaretten als mogelijke maatregel om het roken verder te ontmoedigen.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

Dit beleid en de voorgestelde maatregelen blijven onderwerp van debat in de Nederlandse politiek.

Scroll naar boven