Sluiting Artis in zicht: Levend museum en dierengevangenis moet dicht

Sluiting Artis in zicht: Levend museum en dierengevangenis moet dicht

Er wordt gepleit door de Amsterdamse afdeling van de Partij voor de Dieren (PvdD) voor een drastische transformatie van Artis, de oudste dierentuin van Nederland.

Zij vinden dat de dierentuin moet wijken voor een stadspark zonder dieren in gevangenschap.

Anke Bakker, fractievoorzitter van de PvdD in Amsterdam, beschrijft Artis als een ‘dierengevangenis’ en een ‘levend museum’, kritiek

De beperkte ruimte en monotone leefomstandigheden in dierentuinen hebben vooral gevolgen voor diersoorten die in het wild uitgestrekte gebieden bewonen, zoals gorilla’s.

Bakker benadrukt de missie van de PvdD om de dierentuin te sluiten. In plaats daarvan stelt zij voor om een cultureel stadspark te ontwikkelen waar mensen kunnen genieten van natuurlijke schoonheid en vrije dieren, zoals vlinders, vogels en egels.

Ze betoogt dat de stad meer gebaat zou zijn bij groene ruimtes dan bij een instelling die dieren in beperkte leefomstandigheden huisvest.

Er wordt gediscussieerd over bredere ethische kwesties met betrekking tot de relatie tussen mensen en dieren, evenals de rol van dierentuinen in de hedendaagse samenleving. Deze discussie is aangewakkerd door de recente aandacht voor de situatie van de dieren in de dierentuin die dieren in kooien houdt.

Vera Bakker pleit voor een heroverweging van het bestaansrecht van dierentuinen, die zij beschouwt als verouderde concepten die niet stroken met de moderne waarden van dierenwelzijn en conservatie.


De PvdD staat bekend om haar soms controversiële standpunten. Onlangs deed de partij een voorstel voor een visverbod in Amsterdam, dat echter geen steun kreeg van D66.


Bakker uitte kritiek op D66 en beschuldigde de partij ervan zich te beperkt te focussen. Hij riep op tot bredere steun voor de visie van de PvdD op dierenrechten en stedelijke vergroening.

Er is een groeiende beweging die streeft naar een harmonieuzere co-existentie tussen mens en natuur in stedelijke omgevingen, waarbij de waarde van groene ruimtes en dierenwelzijn centraal staan. Dit wordt weerspiegeld in de oproep tot verandering van Artis tot een stadspark.

Scroll naar boven