De gevaren van de populaire Fatbike: Hoe het minder leuk te maken!

WhatsApp Image 2024 05 23 at 141055jpg

Opvallend vaker vertonen jongeren hun snelle bewegingen op fatbikes. Deze elektrische tweewielers met dikke banden winnen aan populariteit, maar dragen ook risico’s met zich mee. Wat rest er voor ouders wiens kind interesse toont in zo’n fatbike?

Een paar jaar geleden waren fatbikes een zeldzaam gezicht, maar momenteel zijn ze alomtegenwoordig. Dit type fiets heeft een opvallende transformatie doorgemaakt binnen de fietsenbranche.

Wat oorspronkelijk bedoeld was voor avontuurlijke fietsers, is nu een trendy accessoire geworden. Zelfs in stedelijke gebieden zijn deze fietsen alomtegenwoordig, waar ze soms voor hinder zorgen door hun snelheid en brede banden.

Het aantal dodelijke ongevallen onder fietsers is het afgelopen jaar opmerkelijk gestegen, mede door het toegenomen gebruik van e-bikes.

Oorspronkelijk waren deze snelle fietsen niet ontworpen voor stedelijk gebruik; hun oorsprong ligt in Alaska en de poolregio’s, waar robuuste fietsen nodig waren voor ijzige paden. Ook in woestijngebieden kwamen ze goed van pas.

Fietsfabrikanten begonnen rond 2000 stevige frames en brede banden te ontwikkelen voor ruig terrein, die populair werden in combinatie met elektrische ondersteuning, waardoor de fietsen veelzijdiger werden.

Fatbikes zijn tegenwoordig niet beperkt tot avonturiers, ze worden ook door veel jongeren in stedelijke gebieden gebruikt.

Vanwege hun stoere uitstraling zijn fatbikes erg in trek bij jongeren, maar er zijn ook zorgen over overlast en verkeersveiligheidsproblemen.

Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen heeft kritiek op de toename van het gebruik van fatbikes, genoemd in een uitgave van Metro.


Volgens Tertoolen zijn er veel mensen die zijn overgestapt van de bromfiets naar de fatbike, wat gevaarlijk gedrag kan veroorzaken.


Tertoolen maakt zich zorgen over het gedrag en de gevolgen daarvan, vooral bij elektrische fietsen en met name fatbikes.


Jongeren rijden volgens Tertoolen hard en nemen stoer bochten met fatbikes, wat voor problemen kan zorgen.


De populariteit van fatbikes bij jongeren wordt toegeschreven aan hun robuuste uitstraling, zo stelt Tertoolen.


Er is volgens Tertoolen veel aandacht besteed aan de marketing van fatbikes, wat heeft bijgedragen aan hun populariteit onder jongeren.

In verband met de helmplicht voor snorfietsen en het verbod op opgevoerde fatbikes, switchen veel mensen naar fatbikes. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft een plan aangekondigd om opgevoerde elektrische fietsen, waaronder fatbikes, aan te pakken. Onderdeel van dit plan is het verbod op verkoop van opvoersetjes.

Tertoolen is van mening dat de genomen maatregelen onvoldoende zijn om de overlast en verkeersveiligheid te verbeteren. Hij pleit voor strengere maatregelen, zoals een helmplicht. Hij denkt dat een helmplicht de aantrekkelijkheid van fatbikes zal verminderen, vooral voor jongeren die liever geen helm dragen.

Tertoolen suggereert om fatbikes te classificeren als snorfietsen, waardoor automatisch een helmplicht zou gelden, zoals bij andere gemotoriseerde voertuigen.


De opinie wordt gedeeld dat leeftijdsgrenzen en handhaving ontmoedigend kunnen zijn. Volgens een expert is ouderlijk toezicht van essentieel belang. Hij zegt: “De overheid kan regels opstellen die het minder aantrekkelijk maken, maar de ouders zijn primair verantwoordelijk.”


De verantwoordelijkheid wordt verder benadrukt met de woorden: “Fietsenmakers en producenten zijn minder verantwoordelijk, omdat zij financiële belangen nastreven.”


De focus wordt gelegd op ouderlijke begeleiding en de invloed van groepsdruk op de keuze van een fatbike voor kinderen: “Veel ouders kunnen de verleiding niet weerstaan om hun kind er een te geven. Groepsdruk speelt daarbij een rol.”


Een expert benadrukt de belangrijke rol van fysieke activiteit voor jongeren en benoemt de potentiële risico’s voor de verkeersveiligheid.


Afsluitend wordt gesteld: “De schooljeugd zou weer op de gewone fiets moeten gaan. Ik zou ouders aanraden om hun kind een normale fiets te geven.”

Volgens Tertoolen is “het huidige gebruik van fatbikes slecht voor de gezondheid en het milieu omdat je minder hoeft te trappen en e-bikes het grootste deel van de dag aan de lader hangen.”

1. Voor het verminderen van de overlast kunnen bepaalde acties worden ondernomen.
2. Zodra deze maatregelen worden geïmplementeerd, zal het gebruik van de fatbike stoppen.
3. Het is van belang dat deze regels zo spoedig mogelijk worden ingevoerd.
4. Ik ben volledig eens met dit standpunt.
5. Er valt niets meer aan toe te voegen!

author avatar
Mischa P.
Hoi. Ik ben Mischa P., altijd nieuwsgierig en vol vragen. Als onderzoeksjournalist duik ik diep in elk verhaal, op zoek naar de naakte waarheid. Dit artikel? Een klein stukje van mijn wereld, recht uit het hart.
Scroll naar boven